ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER
ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER

Özgül Dil Bozukluğu

Özgül dil bozukluğu nedir?

Özgül dil bozukluğu belli bir dilde kullanılan belli dil yapılarının konuşma sırasında okul öncesi ve okul çağı dönemde kullanılmaması durumudur.

Örnek: -yor ekinin kullanılmaması

“geliyor” yerine “gel” veya “geldi” olarak üretilmesi.

Veya –mi ekinin kullanılmaması.

“Eve geldi mi?” yerine “eve geldi?” şeklinde üretilmemesi.

Nedenleri nelerdir?

Diğer gelişim alanlarında yaşıtları gibi gelişim göstermelerine rağmen bazı bireyler özgül dil bozukluğu yaşayabilmektedirler. Bu nedenle özgül dil bozukluğu zihinsel veya bilişsel sorunlardan kaynaklandığı düşünülmemektedir. Bu gibi durumlarda genetik yatkınlığın önemli rol oynadığı düşünülse de sebebi kesin olarak bilinmemektedir.

Dil ve konuşma terapisinin önemi:

Okul öncesi ve okul çağı dönemde gözlenen özgül dil bozukluğu çocuğun sosyal, duygusal gelişimini ve okul başarısını olumsuz etkileyebilmektedir. Dil ve konuşma terapisiyle kontrol altına alınması çocuğun sosyal, duygusal gelişiminde ve okul başarısının artmasında önemli bir yere sahiptir.

Dil ve Konuşma Bozuklukları

Dil ve konuşma bozukluklarından bahsetmeden önce bu iki bozukluk arasındaki farktan kısaca bahsetmek gerekir.

Birey konuşma seslerini doğru bir şekilde veya akıcı olarak çıkartamazsa, ya da sesi ile ilgili problem var ise bireyde konuşma bozukluğu vardır. Seslerin telaffuzu veya sesletim (artikülasyon) bozuklukları ve kekemelik; konuşma bozukluklarına örnektir.

Birey başkalarını anlamakta sorun yaşıyorsa alıcı dilde, düşüncelerini/fikirlerini ifade etmekte sorun yaşıyorsa ifade edici dilde dil bozukluğu vardır. Başa darbeye bağlı oluşanı ‘afazi’ dil bozukluğuna bir örnektir.

Çocuklarda ve yetişkinlerde aynı anda hem dil hem de konuşma bozukluğu birlikte görülebilir. Bu durum tıbbi bir problemin sonucu olarak görülebileceği gibi bilinmeyen bir sebepten de oluşabilir.