ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER
ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER

Hizmetlerimiz

İşitme Engeline Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları

İşitme Cihazı Adaptasyonu

Koklear İmplantasyon Değerlendirme ve Programlaması

Dil ve Konuşma Bozuklukları Terapisi

Sesletim ve Ses Bilgisi

 • Artikülasyon Bozukluğu

Motor Konuşma Bozuklukları

 • Yutma

Edinilmiş Dil Bozuklukları

 • Afazi
 • Apraksi
 • Dizartri

Yarık damak/dudağa bağlı sesletim sorunları

Kekemelikte Geliştirilmiş Terapi Yöntemleri

Akıcılık Sorunları

 • Kekemelik
 • Takifemi

Konuşma Gecikmesine Terapatik ve Eğitsel Yaklaşım

Gelişimsel Dil

 • Gecikmiş dil ve konuşma

Ses Bozuklukları – Terapi ve Re/Habilitasyonları

Yutma Terapisi

İşitme, Dil ve Konuşma Bozukluklarında Müzikle Terapi Uygulamaları

Yaygın Gelişimsel Bozukluk

 • Otizm Spektrum
 • Asperger Sendromu

Özgül Öğrenme Güçlüğü

 • Disleksi (Okuma alanında güçlük)
 • Disgrafi (Yazı alanında güçlük)
 • Diskakuli (Matematik alanında güçlük)

Ergoterapi

 • Duyu İşlemleme Bozuklukları
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
 • Günlük Yaşam Becerileri
 • Praksis Bozuklukları
 • Motor Öğrenme
 • Motor Planlama

Disleksili Bireylerde Öğrenmeyi Destekleme