ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER
ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER

Nörojenik Dil Ve Konuşma Bozuklukları

Afazi, Dizartri, Apraksi:

Önceden normal olan konuşmanın, beyinde meydana gelen bazı hastalıklar ve hasarlar sonucunda, kaybolmasına ve konuşamama durumuna AFAZİ denir. En sık hastalık inme-serebrovasküler olaylardır; ayrıca travmaya bağlı beyin hasarları, tümörler, enfeksiyonlar da diğer sebeplerdendir. Yine benzer hastalıklar neticesinde harfleri doğru telaffuz edememe durumuna DİZARTRİ denir; hasta konuşabilir ancak anlaşılması zordur.

APRAKSİ ise yine beyin hastalıkları neticesinde düşündüğünü veya konuşmak istediğini ifade edememe veya konuşamama durumudur.

Dil ve Konuşma Terapisinin önemi:

Bu tür hastalarda ekstremite fonksiyonları için erken dönemde başlanan fizik tedavi ve rehabilitasyona paralel olarak konuşma terapisine de başlanması yararlı olacaktır. Konuşma terapisi sonucunda önemli gelişmeler elde etmek mümkün olacaktır.

Dil ve Konuşma Bozuklukları

Dil ve konuşma bozukluklarından bahsetmeden önce bu iki bozukluk arasındaki farktan kısaca bahsetmek gerekir.

Birey konuşma seslerini doğru bir şekilde veya akıcı olarak çıkartamazsa, ya da sesi ile ilgili problem var ise bireyde konuşma bozukluğu vardır. Seslerin telaffuzu veya sesletim (artikülasyon) bozuklukları ve kekemelik; konuşma bozukluklarına örnektir.

Birey başkalarını anlamakta sorun yaşıyorsa alıcı dilde, düşüncelerini/fikirlerini ifade etmekte sorun yaşıyorsa ifade edici dilde dil bozukluğu vardır. Başa darbeye bağlı oluşanı ‘afazi’ dil bozukluğuna bir örnektir.

Çocuklarda ve yetişkinlerde aynı anda hem dil hem de konuşma bozukluğu birlikte görülebilir. Bu durum tıbbi bir problemin sonucu olarak görülebileceği gibi bilinmeyen bir sebepten de oluşabilir.