ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER
ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER

Geçikmiş Konuşma

Gecikmiş konuşma:

Bebeklerin/ çocukların doğum yaşlarıyla uygun şekilde ses, hece ve kelimeleri söyleyememe durumlarıdır.

Örnek: 12 ay yaş civarında hiç hece söyleyememeleri

15-18 ay civarında “anne, baba” söyleyememeleri

2 yaş civarında hiç kelime söyleyememeleri

3-4 yaş civarında hiç cümle kuramamaları

Bu gibi durumlarda “gecikmiş konuşma” söz konusu olabileceğinden; bu bebek ve çocukların ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmeleri gerekir.

Nedenleri nelerdir:

Çocukluk çağındaki konuşma gecikmelerinin çeşitli nedenleri olabilir. Bu durumdaki çocukların sırasıyla “Çocuk hastalıkları uzmanı” ve “KBB uzmanı” tarafından değerlendirilmesi gerekir. Muayenede kulak, ağız içi yapılar; dil, boğaz ve gırtlağın normal olduğu görülmelidir. İlk başta ve en önemli sebep olan işitme kaybı durumu mutlaka test edilmelidir. İşitme kaybı tespit edilen çocuklar uygun şekilde rehabilite edilmelidir. İşitmesi normal olanlar mutlaka “Çocuk Nörolojisi uzmanı” tarafından da görülmelidir. Bu çocuklarda otizm atlanmamalıdır. Altta yatan bir hastalık bulunamayabilir, bazı ailelerde nedeni belirlenemeyen genetik olarak gecikmiş konuşma olabilir.

Dil ve konuşma terapisinin önemi:

Bu tür çocukların konuşma terapi programına alınmaları çok yararlı olacaktır. Böylece konuşma yetilerinin gelişmesi hızlanır, dolayısıyla zihni gelişme ve sosyalleşmede gecikme engellenmiş olur.

Dil ve Konuşma Bozuklukları

Dil ve konuşma bozukluklarından bahsetmeden önce bu iki bozukluk arasındaki farktan kısaca bahsetmek gerekir.

Birey konuşma seslerini doğru bir şekilde veya akıcı olarak çıkartamazsa, ya da sesi ile ilgili problem var ise bireyde konuşma bozukluğu vardır. Seslerin telaffuzu veya sesletim (artikülasyon) bozuklukları ve kekemelik; konuşma bozukluklarına örnektir.

Birey başkalarını anlamakta sorun yaşıyorsa alıcı dilde, düşüncelerini/fikirlerini ifade etmekte sorun yaşıyorsa ifade edici dilde dil bozukluğu vardır. Başa darbeye bağlı oluşanı ‘afazi’ dil bozukluğuna bir örnektir.

Çocuklarda ve yetişkinlerde aynı anda hem dil hem de konuşma bozukluğu birlikte görülebilir. Bu durum tıbbi bir problemin sonucu olarak görülebileceği gibi bilinmeyen bir sebepten de oluşabilir.