ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER
ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER

Akıcılık Bozuklukları (Kekemelik, Hızlı-Bozuk Konuşma)

Akıcılık bozukluğu; sesler, heceler, kelimeler ve ifadelerdeki tekrarlar, hız ve ritmin anormal bir şekilde karakterize olduğu konuşmanın akışındaki kesilmelerdir. Buna aşırı gerginlik, kaçınma davranışı gibi ikincil davranışlar eşlik edebilir. Akıcılık bozuklukları gelişimsel ve edinilmiş olarak iki başlıkta incelenir.

Kurumumuzda akıcılık sorunu yaşayan bireylere değerlendirme terapi ve danışma hizmetleri verilmektedir.

Kekemelik Nedir?

Kekemelik, en yaygın akıcılık bozukluğu olup, birçok formları (tekrarlar, uzatma, duraksama, ünlemler) ile konuşmanın ritminin veya akışının kesilmeler veya duraklamalar ile bölünmesidir. Ayrıca, fiziksel gerginlik, negatif reaksiyonlar, artan kaçınma ya da genel olarak iletişimden uzaklaşma ikincil davranış olarak ta eşlik edebilir. Kekemelik genellikle çocukluk döneminde başlar ve bazı durumlarda, yaşam boyunca sürer.

Çocuklarda Kekemelik

Çocuk dönemi kekemelik genellikle 2,5 yaşında başlar. Kekeleyen çocukların da %95’i 5 yaşından önce kekelemeye başlar. Çocukluk döneminde görülen kekemeliğin %80’i kendiliğinden ortadan kalkmaktadır. Dolayısıyla ülkemizde çocuk dönemi kekemelik sıklıkla gelişimsel kabul edilmektedir. Bunun yanında çocuk dönemi kekemelikte modern terapi teknikleri ile profesyonel destekte kliniğimizde sunulmaktadır.

Kekemelik Terapisi

Kurumumuzda çocuk ve yetişkinlerde birçok kekemelik terapi yöntemleri uygulanmaktadır.(Lidcomebe, Akıcılığın Şekillendirilmesi, Ritim metodu, Dile dayalı Yaklaşımlar vb) Yapılan bazı araştırmalar kekemelik terapi yöntemlerinin birbirlerine göre anlamlı farklılık göstermediğini ortaya koymuştur. Dolayısıyla uygulanan yöntemden ziyade konuşma terapistinin kullanıldığı terapi yöntemini ne kadar iyi uyguladığı ön plana çıkmaktadır.

Hızlı Bozuk Konuşma (Cluttering) Nedir?

Hızlı bozuk konuşma konuşmanın anormal bir hızda olması ya da düzensiz olması veya her ikisinin birden görülmesi ile karakterize akıcılık bozukluğudur.

Peki Hızlı Bozuk Konuşma Nasıldır?

1)Hızlı bozuk konuşma birçok dil konuşma terapisti tarafından ‘makineli tüfek’ konuşması olarak adlandırılır.

2) Aşırı ölçüde hızlı, düzensiz, sıklıkla konuyla ilgisiz sözcük veya ifadeler içerir.

3)Tam kelime tekrarı, bitirilmeyen kelimeler, kelimenin son hecesinin tekrarı hızlı bozuk konuşma da çok tipik olarak karşılaşılan durumlardır. Ayrıca düzgün olmayan tempo, yanlış/eksik sesletme ve söyleyeceğinden emin olamama de eşlik edebilir.

Hızlı bozuk konuşması olanlar aşağıdaki belirtilerden tek başına birine veya birkaçına sahip olabilir.

  • Başkaları tarafından uyarılmadıkları sürece düzensiz konuşmalarının farkında değildirler ya da sınırlı olarak farkındadırlar.
  • Özensiz el yazısı
  • Düşünceleri organize etmede zorluk
  • Öğrenme güçlüğü
  • İşitsel işlemleme bozukluğu
  • Asperger Sendromu/Otizim Spekturum Bozukluğu
  • Kekemelik(Bir kişi hem kekeleyebilir hem de hızlı bozuk konuşması olabilir)

Hızlı Bozuk Konuşmada Kullanılan Terapi Teknikleri Nelerdir

Kekemelikte kullanılan terapi yöntemleri uygulanmaktadır.

Dil ve Konuşma Bozuklukları

Dil ve konuşma bozukluklarından bahsetmeden önce bu iki bozukluk arasındaki farktan kısaca bahsetmek gerekir.

Birey konuşma seslerini doğru bir şekilde veya akıcı olarak çıkartamazsa, ya da sesi ile ilgili problem var ise bireyde konuşma bozukluğu vardır. Seslerin telaffuzu veya sesletim (artikülasyon) bozuklukları ve kekemelik; konuşma bozukluklarına örnektir.

Birey başkalarını anlamakta sorun yaşıyorsa alıcı dilde, düşüncelerini/fikirlerini ifade etmekte sorun yaşıyorsa ifade edici dilde dil bozukluğu vardır. Başa darbeye bağlı oluşanı ‘afazi’ dil bozukluğuna bir örnektir.

Çocuklarda ve yetişkinlerde aynı anda hem dil hem de konuşma bozukluğu birlikte görülebilir. Bu durum tıbbi bir problemin sonucu olarak görülebileceği gibi bilinmeyen bir sebepten de oluşabilir.